Formularz kontaktowy:

Nasz adres:

 • BLUE OPERATOR Sp. z o.o.
  KRS 0000688407
  ul. Grodzieńska 21/29
  03-750 Warszawa
  NIP: 1132947719
  Telefon: +48 732758279
  Email:kontakt@bleoperator.pl

 

Informacje prawne:

 • BLUE OPERATOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000688407
  kapitał zakładowy 100.000,00 zł
 • Wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych dokonany przez Prezesa Urzędu Telekomunikacji Elektronicznej

Jak do nas dotrzeć: